Löpande inlämning
(pågående manus):


Under det decennium som jag nu har arbetat som handledare och lärare på Författarskolan vid Lunds universitet har jag utvecklat en metod som bygger på inkännande handledning. Eftersom skrivandet är en psykologisk process är även min handledningen det.


Min respons bygger på ställa frågor som löser upp knutar och hjälper författaren att hitta uppslag och idéer.


Jag arbetar utifrån att se på en berättelse i sekvenser. Det hjälper författaren att skriva händelserikt med rörelse.


Pris: 7 000 kr


Antal textinlämningar: 
6 (inom 6 månader)


Maxantal sidor per inlämning: 
20 (12 p, 1,5 radavstånd)


Antal möten: 
6 (inom 6 månader)


Mötestid (telefon, videosamtal eller i Ystad):
60 min

Har du skrivit ett helt manus?

Kontakta mig för upplägg och pris.

(Från 7 000 till 10 000 kr)